Zonnepanelen Apeldoorn
Agricolastraat 30 Apeldoorn       Tel: 055-3670340  

Toch paneel op dak monument


ANP Photo

APELDOORN - Compromis in de maak voor zonnepanelen op daken van beeldbepalende villa's. Gesprek villa-eigenaren met gemeente lijkt vruchten af te werpen. Wel nadere regels voor beschermde gezichten.

Bewoners van vier beeldbepalende villa's in het rijksbeschermde stadsgezicht De Parken kunnen waarschijnlijk toch zonnepanelen plaatsen op hun daken. Een definitief plan wordt binnenkort ingeleverd. De gemeente gaat wel nadere regels stellen voor zonnepanelen in beschermde gezichten.

 Dat is de uitkomst van overleg van de vier villa-eigenaren en vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en de commissie voor ruimtelijke kwaliteit. Die keurde een eerste voorstel voor de zonnepanelen af. De commissie wilde dat de gemeente eerst nadere regels zou opstellen voor zonnepanelen op monumenten of op beeldbepalende panden in beschermde gezichten, zoals De Parken, de Metaalbuurt en Wiesel.

Bewoner Rik Valentien van een van de villa's in de Louisalaan zegt blij te zijn dat er een oplossingsrichting is gevonden waar bewoners, gemeente en commissie mee uit de voeten kunnen. Voor de bewoners is het belangrijk een bepaald minimum aan zonnepanelen op het dak te leggen om de investering haalbaar te maken. Ook de plek waar de zonnepanelen komen te liggen, is daarbij belangrijk.

Op verzoek van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit komen de zonnepanelen op de vier villa's in de Louisalaan verder naar achteren te liggen. Door twee rijen horizontale panelen te maken, kunnen er voldoende panelen op het dak om de investering voor de eigenaren rendabel te maken. Daarnaast houden ze een dakpan afstand tot de nok, net als de dakramen op een deel van de villa's. Een variant met verticale panelen maakt minder kans.

De eigenaren moeten de panelen op dezelfde manier op hun dak rangschikken. Die oplossing krijgt waarschijnlijk wel goedkeuring van de commissie voor ruimtelijke kwaliteit. De gemeente laat weten de ambities van de bewoners op het gebied van duurzaamheid te waarderen. Wel heeft het college besloten in de bestemmingsplannen voor de beschermde gezichten (zoals De Parken) een paragraaf op te nemen over de plaatsing van zonnepanelen. Mochten daarna ook regels nodig zijn voor gemeentelijke en rijksmonumenten, dan volgen die later.

Bron: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/toch-paneel-op-dak-monument-1.3575233