Zonnepanelen Apeldoorn
Agricolastraat 30 Apeldoorn       Tel: 055-3670340  

UNETO-VNI vestigt aandacht op zonne-energie

Steeds meer consumenten en bedrijven maken gebruik van zonne-energie om in een deel van hun energievoorziening te voorzien. Om de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit en warm water met zonnepanelen en –boilers te laten zien, participeert UNETO-VNI dit jaar in de campagne Solar Days.
Steeds meer consumenten en bedrijven maken gebruik van zonne-energie om in een deel van hun energievoorziening te voorzien. Om de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit en warm water met zonnepanelen en –boilers te laten zien, participeert UNETO-VNI dit jaar in de campagne Solar Days. Van 5 tot en met 13 mei aanstaande vinden verspreid over ons land verschillende evenementen plaats met zonne-energie in de hoofdrol.
 
Solar Days is een Europese campagne waarin bedrijven, overheden en particulieren worden geïnformeerd over het gebruik van de zon als belangrijke en aantrekkelijke energiebron.

In de campagneweek worden veel evenementen georganiseerd bij particulieren, in de professionele sector en bij overheden. Belangstellenden krijgen de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij gerealiseerde projecten.

UNETO-VNI vervult bij de opmars van zonne-energie een voortrekkersrol. De brancheorganisatie organiseert opleidingen, stimuleert kennisbevordering en samenwerking met ketenpartners.

Dankzij rendementsverbetering en de stijging van de kosten van fossiele brandstoffen komt zonne-energie steeds vaker in beeld om woningen en gebouwen energiezuiniger te maken.

Solar Days 2012 wordt georganiseerd door een samenwerkingsverband van Holland Solar (brancheorganisatie voor zonne-energie), ODE (belangenorganisatie voor gebruikers van duurzame energie), Agentschap NL (Agentschap van het ministerie van ELenI) en UNETO-VNI