Zonnepanelen Apeldoorn
Agricolastraat 30 Apeldoorn       Tel: 055-3670340  

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens op zee

De SDE stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.

De SDE+ 2012 opent 13 maart 2012, 9:00 uur. Voor de SDE+ 2012 is een budget van 1,7 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. Er kan subsidie aangevraagd worden voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Het gaat hier om duurzame energie geproduceerd uit biomassa, wind, zon, waterkracht, geothermie en osmose.

Nieuw in 2012
In 2012 komen voor het eerst duurzame warmteprojecten in aanmerking voor subsidie, alsmede grotere projecten op het gebied van geothermie, zonthermie en biomassaketels die warmte produceren. Ga voor meer informatie naar 'Kenmerken SDE 2012'.

U vindt de ministeriële regelingen op deze website bij 'Officiële bekendmakingen'. De contouren van de SDE+ 2012 zijn eerder al geschetst in de kamerbrief van kamerbrief van 3 november 2011.

In 2012 vraagt u SDE-subsidie aan in het online eLoket van Agentschap NL. Vanaf 22 februari kunt u uw aanvraag in het eLoket voorbereiden. Bedrijven en (non-profit)instellingen loggen in op eLoket met eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan tijdig aan op eHerkenning. Voor een aanvraag voor SDE-subsidie is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist. Ga voor meer informatie naar 'Aanvragen'.

Digitale brochure en voorlichtingsfilm
Wilt u op een snelle manier informatie over de SDE+ 2012? Lees dan dedigitale brochure. Deze gaat in op de uitgangspunten van de SDE+ en de specifieke kenmerken van de SDE+ in 2012. Naast de digitale brochure verschijnt er binnenkort een voorlichtingsfilm over de SDE+ 2012. Wilt u de voorlichtingsfilm gebruiken om anderen te informeren over de SDE+ 2012, stuur dan een mail naar de SDE. Dan krijgt u de film zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Bron:http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde